Sklenitev pravne zaščite po meri

  • 1 Tip sklenitelja
  • 2 Izbira paketa in plačila
  • 3 Osebni podatki
  • 4 Informativni izračun
  • 5 Zaključek

Izberite vaš status
(izbira je obvezna)

Za nadaljevanje morate izbrati možnost!

Želim pravno zaščito za... (paket "Varnost" je obvezna izbira)

Zavarovalna vsota znaša 100.000,00 EUR
 
Paket varnost
 EUR
Način plačila:
Vrsta plačila:
Opomba: v primeru, da izberete trajnik kot vrsto plačila NI DOPLAČILA (priporočamo).
V primeru izbire položnice, znaša doplačilo za mesečno plačevanje položnice 6%, četrtletne 4% ter polletne 2%. Pri plačilu letne položnice doplačila ni.
K 069 - Zavarovanje je sklenjeno pod posebnimi pogoji, kot dodatno zavarovanje pravne zaščite k zavarovanju, ki ga je sklenil Policijski sindikat Slovenije – PSS za svoje člane. Veljavnost tega zavarovanja je omejena s članstvom zavarovalca dodatnega zavarovanja v PSS. V primeru, da zavarovalcu članstvo v PSS preneha, je dolžan v skladu s 13. členom Splošnih pogojev za zavarovanje pravne zaščite (SPPZ) o tem obvestiti zavarovatelja – ARAG. S prenehanjem članstva v PSS preneha zavarovalno varstvo po dodatnem zavarovanju pravne zaščite v smislu 2. in 3. člena SPPZ.
K 070 - Zavarovanje je sklenjeno pod posebnimi pogoji, kot dodatno zavarovanje pravne zaščite k zavarovanju, ki ga je sklenil Sindikat podpore UKC - SPUKC za svoje člane. Veljavnost tega zavarovanja je omejena s članstvom zavarovalca dodatnega zavarovanja v SPUKC. V primeru, da zavarovalcu članstvo v SPUKC preneha, je dolžan v skladu s 13. členom Splošnih pogojev za zavarovanje pravne zaščite (SPPZ) o tem obvestiti zavarovatelja - ARAG. S prenehanjem članstva v SPUKC preneha zavarovalno varstvo po dodatnem zavarovanju pravne zaščite v smislu 2. in 3. člena SPPZ

Informativni izračun

Za zavarovanje veljajo naslednji zavarovalni pogoji:


Mesečna premija: 
0,00 EUR
Premija vključuje davek od zavarovalnih poslov v višini 8,5%.